För några årtionden sedan var målaryrket associerat med män men idag är det alltmer kvinnor som söker sig till yrket. Det betyder att kvinnliga målare blivit en alltmer vanlig syn och alltfler kvinnor pluggar till målare på gymnasiet eller för att byta karriär senare i livet.

Det har på senare år gjorts många satsningar på att ungdomstjejer och kvinnor ska söka sig till målaryrket, då det tidigare varit mansdominerat. Men idag börjar fler kvinnor att ta sig in i en bransch som ger stora möjligheter till en direkt anställning och många möjligheter runt om i landet. En mer jämställd marknad gör även att fler kvinnor: vågar utbilda sig till målare i olika åldrar och fler företag satsar på kvinnliga lärlingar. För många innebär det att stämningen i branschen blir mer noggrann och att negativa attityder mot kvinnor förändras i takt med fler att fler kvinnor utbildas i yrket.

Målaryrket är dessutom ett suveränt val för kvinnor som eftertraktar ett jobb med form, färg och känsla för hantverk, då jobbet kräver att man arbetar med färg och tapetseringar. Mångfald brukar oftast leda till förändringar och i målaryrket ser det ljust ut för kvinnliga målare. Dessutom studerar yngre kvinnor till målare som aldrig förr! Enligt måleribranschens yrkesnämnd är cirka 22 % av alla kvinnliga målare under 30 år gamla, vilket betyder att yngre generationer inte är lika påverkade av könsnormativ som funnits i branschen. Utöver detta så är en av fyra lärlingar kvinna som är positiva nyheter för kvinnor som vill utbilda sig till målare idag. Med en ökad efterfrågan kommer fler kvinnor att söka sig till målaryrket.