Det finns idag många olika specialiseringar inom målaryrket som omfattar olika arbetsområden. I vissa fall kan du studera dessa under din studietid eller bli lärling hos ett företag som specialiserar sig i just det område du vill bli kunnig inom. Här nedan kommer mer information om vanliga specialiseringar i yrket.

Dekorationsmåleri

Om du ännu inte hört talas om dekorationsmåleri är det ett konsthantverk som kräver specialisering och känsla för att färg och konst. Utbildar man sig för att bli dekorationsmålare är det viktigt att du har en konstnärlig talang, då dessa speciella jobb kräver att man har en god finkänsla som målare och även mycket kunskap om form och färg. Det beror på att renoveringsobjekten som dekorationsmålare arbetar med oftast är äldre och kräver att man har förståelse för byggnaden eller objektet man ska måla. Huvudsakligen jobbar dessa målare med ådring och marmorering på historiska byggnader.

Om du någonsin undrat vet som renoverar slott, äldre kulturhus och herrgårdar – så är det just dekorationsmålare som gör detta arbete. Dessa byggnader kräver förutom behärskning av olika tekniker att man har omfattande kunskap om måleri för äldre byggnader. Oftast jobbar dessa målare med interiörer men även möbler och andra föremål som ska anpassas till miljön. Dekorationsmåleri är en gammal tradition i Sverige och är inte lika vanlig som andra jobb i målarbranschen. I dagsläget är dekorationsmåleriet en mycket exklusiv marknad och är därför begränsad till ett fåtal renoveringar runt om i landet. Men om du är väldigt kunnig kan du få jobb som behovsanställd på slott och herrgårdar. De flesta som jobbar i denna nischade bransch är egenföretagare. För att bli dekorationsmålare krävs det att man gått en utbildning i yrkeshögskola eller folkhögskola då det är en väldigt specifik utbildning inom måleriet.

Jobbet som dekormålare

Att utbilda sig till dekormålare är inte direkt kopplat med dekorationsmåleri, då dessa skiljer sig något men innebär att man arbetar med att dekorera möbler och renovera äldre inredningar. Dekormåleriet har även den en lång tradition i det svenska samhället, då den började med att dekormålare jobbade med att imitera material som fanns på slotten. Idag jobbar dekormålare oftast med restaurering av äldre kulturbyggnader och kyrkor då dessa byggnader kräver att man har kunskap om äldre måleri och tekniker som inte längre används. För att bli en specialiserad dekormålare krävs det att man utbildar sig på en yrkeshögskola där du oftast kombinerar arbetet som förgyllare med din dekormålning. Ett historiskt yrke som är väldigt specialiserad men som kräver mycket kunskap och känsla för äldre material och tekniker. Om du redan idag har en konstnärlig känsla och mycket respekt för äldre byggnader och material, så är dekormålare ett bra yrke för dig som vill bli specialiserad i detta område.