Arbetet som målare är omväxlande och spännande om man tycker om renovering och nybygge. Det finns sedan långt tillbaka olika tekniker som används inom måleriet. Här nedan kommer mer information om dessa.

Marmorering

För personer med måleriutbildning är olika målartekniker en del av utbildningen, då det förekommer att vissa kunder eftersöker specifika tekniker för deras renovationer. En sådan teknik är marmorering som från början började gjordes som en billigare variant av marmor då marmor traditionellt varit ett dyrt material. Marmorering börjar idag bli väldigt vanlig då marmor är ett eftertraktat material och det betyder att målare måste vara både skickliga och kunniga i tekniken för att åstadkomma bra resultat. Tekniken baseras på att måleriet imiterar dyra träslag och marmor. Förr i tiden var det framförallt dörrar och trapphus som marmorerades men idag finns det många möbler och produkter som kräver denna måleriteknik. Specialiserade målare kan göra ett så bra arbete att kunden inte ser skillnaden mellan riktig marmor och den målade varianten. Tekniken används främst i äldre byggnader men även i nybygge med traditionell stil.

Lasyr och lasering

Yrkesmålare arbetar vanligtvis med lasyr vid renoveringsobjekt som kräver en genomskinlig färg på underlaget. Det kräver att underlaget inte är skadat då det annars riskerar att göra laseringen fult. Lasyr arbetas vanligtvis inomhus men kan även göras utomhus beroende på material. Professionella målare använder vanligtvis vattenbaserad lasyr eftersom ångorna är väldigt farliga för lungorna och även är mer slitstarka än lösningsbaserade. Dessutom har de mer kunskap än hobbymålare som inte arbetar lika mycket med dessa starka lasurer. För att göra ett bra arbete med lasyren krävs det att målaren är snabb och säker hand, då det annars kan bli ett dåligt resultat i form av sprickor och ojämnheter i nyanser. Målare brukar därför jobba på ett jämnt sätt för att få den rätta kulören och grundar för det mesta med en ofärgad lasyr. Olika trämaterial kräver dessutom olika tekniker som en professionell målare är van vid.Att känna till hur målningsytan reagerar är något som målare känner mycket väl till, då ett ohyvlat virke kan ge olika färgnyanser. Lasering på dörrar betyder att ytan måste vara så jämn som möjligt och utan repor – då resultat annars inte blir lika bra. Målare brukar därför arbeta med slippapper för att slippa bort dessa repor innan de utför en lasering alternativt spacklar ytan för ett jämnare resultat