För att måleriyrket ska gynnas i framtiden är det många i branschen som anser att ROT-avdraget har en stor betydelse. Den anses bland annat ha en samhällsekonomisk betydelse då den motverkar svartjobb.

Inom bygg och måleribranschen har svartjobb varit ett problem väldigt länge, då konsumenter minskar sin bekostnad samtidigt som företag inte behöver ta lika stort ansvar. Men med takt med att ROT-avdrag höjs så innebär det att fler företag kan skatta och jobba med normala priser för både företag och konsumenter. Just i somras höjdes RUT-avdraget till 50 000 kronor vilket betyder att fler kan starta eget som inte har lika många kontakter i arbetsmarknaden, samtidigt som svartjobb bekämpas. Det är viktigt att bekämpa dessa olagliga arbeten då de skapar en stor skillnad gällande pris och kvalité. Även ROT-avdrag är något som många målare anses ska höjas för att göra det möjligt för fler målare att få mer verktyg som kan konkurrera mot dessa illegala verksamheter.

Hantverkaryrken gynnas!

Enligt undersökningar från Måleriföretagen, en ledande aktör i målarbranschen, att ROT-avdraget är ett viktigt avdrag för att skapa fler arbetsmöjligheter för hantverkare. Det betyder alltså att många målare anser att ett höjt ROT-avdrag kan skapa en positiv effekt för personer som egentligen vill köpa vita tjänster istället för olagliga. För hantverkare som målare innebär det att de kan skatta på rätt sätt samtidigt som konsumenter får bättre priser. Enligt dessa undersökningsresultat vill alltså målare kunna erbjuda tjänster till ett bättre pris med ROT-avdraget, samtidigt som de vill ge människor större frihet att välja ett företag som passar dem både kvalitémässigt och prismässigt. Givetvis är detta en omdiskuterad debatt som kommer hålla i länge, då dessa politiska frågor om avdrag alltid skapar stora rubriker. Men tror man på dessa undersökningar så är målarna i branschen intresserade av dessa avdrag.