Känner du dig manad till att bli målare? Ja då krävs det att du i slutet av din utbildning gör ett gesällprov. Det är din examen och ditt bevis på att du gått igenom alla moment som krävs i din målarutbildning. Läs mer här nedan.

Yrkesverksamma målare i Sverige behöver gå igenom ett gesällprov, då detta visar arbetsgivare att du nått de resultat som krävs för att bli en verksam målare i branschen. När du gått igenom dina kurser och din lärlingsprocess är det dags att utföra gesällprovet, då den har två delar som måste göras. Ena delen är ett teoretiskt prov som baseras på 36 olika frågor som måste besvaras och den andra delen är yrkestekniskt prov. Det yrkestekniska provet brukar oftast gå ut på att målaren får renovera två rum helt själv. Detta gör man för att säkerställa att lärlingen fått tillräcklig med kunskap och är förberedd att utföra det slutliga provet. När gesällprovet är genomfört granskas det av en granskningsman och efter ett godkänt prov så får målaren ett yrkesbevis och kan därmed börja söka jobb som professionell målare. Detta prov är väldigt viktigt då du kan jobba i andra länder när du har din gesällexamen.